Főoldal » Rendezvények » Konferenciák » Tonk Sándor (1947-2003) emlékkonferencia

Tonk Sándor (1947-2003) emlékkonferencia

2018. szeptember 21.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete

tisztelettel meghívja a Tonk Sándor emlékére 2018. október 5–6-án Kolozsváron tartandó konferenciára.

 

A konferencia időpontja: Kolozsvár, 2018. október 5-6.

A konferencia helyszínei:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete – Kolozsvár, Jókai (Napoca) u. 11.

Erdélyi Múzeum-Egyesület – Jókai (Napoca) u. 2–4. (Rhédey-ház)

 

Program: 

2018. október 5. (Péntek)

 

9.00 – 10.00 Koszorúzás

a Házsongárdi temetőben Tonk Sándor sírjánál

 

10.00 Emlékkonferencia

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Hunyadi Mátyás dísztermében, Tordai út / Calea Turzii 4.

 

10.00 – 10.30 Köszöntők

DÁVID LÁSZLÓ egyetemi tanár, rektor (Sapientia EMTE)

KOVÁCS ANDRÁS professor emeritus, akadémikus (BBTE MTI, EME)

 

Ülésvezető: LUPESCU RADU (Sapientia EMTE)

10.30 – 10.50 TONK MÁRTON (Sapientia EMTE): Tonk Sándor és az erdélyi magyar felsőoktatás

10.50 – 11.10 DRASKÓCZY ISTVÁN (ELTE): Tonk Sándor nyomában: erdélyiek középkori peregrinációja

11.10 – 11.30 SZABÓ ANDRÁS (Károli Gáspár Református Egyetem): A kora újkori magyar és erdélyi peregrináció kutatásának lehetőségei és korlátai

11.30 – 11.50 SZÖGI LÁSZLÓ (ELTE): A magyarországi és erdélyi peregrináció kutatás eredményei az elmúlt másfél évtizedben

 

11.50 – 12.10 Kávészünet

 

Ülésvezető: KOVÁCS ANDRÁS (BBTE MTI, EME)

12.10 – 12.30 BALÁZS MIHÁLY (Szegedi Tudományegyetem): Szentábrahámi Lombard Mihály Halléban

12.30 – 12.50 KESERŰ GIZELLA (Szegedi Tudományegyetem): Egy unitárius peregrináció tanulságai. Ágh István naplója (1734–1737) alapján 

12.50 – 13.10 FONT ZSUZSA (Szegedi Tudományegyetem): Erdélyi szász zsinat a radikális pietizmus ellen 1726-ban

13.10 – 13.30 BUZOGÁNY DEZSŐ (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet): A II. Helvét Hitvallás recepciója a református egyházban a 17–18. században

 

13.30 – 15.00 Ebéd

 

Ülésvezető: BUZOGÁNY DEZSŐ (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)

15.00 – 15.20 SZABADI ISTVÁN (Debreceni Egyetem): „Scrinium Ecclesiae Generalis". A partiumi reformátusok  koraújkori levéltára

15.20 – 15.40 DEÉ NAGY ANIKÓ (ny. könyvtártörténész, Teleki-Bolyai Könyvtár): „Mostani gondoskodásomnak egy nevezetes Tárgya lévén Marus Vásárhellyen a Bibliothekámnak elkészítése"

15.40 – 16.00 ŐSZ SÁNDOR ELŐD (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár): Reformátorok művei a Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtárában

16.00 – 16.20 VERÓK ATTILA (Eszterházy Károly Egyetem): A 17–18. századi erdélyi magyar peregrináció emlékei a hallei Franckesche Stiftungen történeti gyűjteményeiben

 

16.20 – 16.40 Kávészünet

 

16.40 – 17.00 ZALATNAY ISTVÁN (Károli Gáspár Református Egyetem): A belülről irányított ember és közösség jövője

17.00 –17.20 BUZOGÁNY DEZSŐ (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet): Tonk Sándor, a barát

 

17.20 – 18.30 Filmvetítés

Tonk Sándor: Testamentum. Rendezte: BUGLYA SÁNDOR; operatőr: TÓTH ORSOLYA

 

18.30 Fogadás

 

 

2018. október 6. (Szombat délelőtt), Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete, Ferdinand díszterem, Jókai / Napoca u. 11.

 

Ülésvezető: LUPESCU MAKÓ MÁRIA (BBTE MTI)

10.00 – 10.20 SZŐCS PÉTER LEVENTE (Szatmár Megyei Múzeum): A kegyelet és a kegyesség emlékei a nagybányai Szent István-templom körüli temető kora újkori sírjaiban

10.20 – 10.40 LUPESCU RADU (Sapientia EMTE): Heraldikai reprezentáció a vajdahunyadi vár palotaszárnyában

10.40 – 11.00 KOVÁCS ANDRÁS (BBTE MTI, EME): Erdélyi mecénások Európában

11.00 – 11.20 RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ (BBTE MTI): A városi számadások és a gazdasági írásbeliség

 

11.20 – 11.40 Kávészünet

 

Ülésvezető: GÁLFI EMŐKE (EME)

11.40 – 12.00 SZÁSZ ANIKÓ (EME): Nemesek Désen (1541–1600)

12.00 – 12.20 BOGDÁNDI ZSOLT (EME): A fejedelmi tábla egyetemet járt ülnökei a 16. században

12.20 – 12.40 FEJÉR TAMÁS (EME): 16. századi erdélyi Liber regius-töredékek és elveszett királyi könyvek

12.40 – 13.00 HEGYI GÉZA (EME): Az 1587–1589. évi dézsmaárenda-jegyzék forrásértéke

 

 

13:00 – 14:30 Ebéd

 

 

2018. október 6. (Szombat délután), Erdélyi Múzeum-Egyesület székházának előadóterme, Jókai / Napoca u. 2–4. (Rhédey-ház)

 

Ülésvezető: BOGDÁNDI ZSOLT (EME)

14.30 – 14.50 Jakó Klára (MTA BTK TTI): Vitéz László vajdai secretarius erdélyi családja avagy adatok az Özvegy és leánya történeti hátteréhez

14.50 – 15.10 GÁLFI EMŐKE (EME): A gyulafehérvári uradalom egyetemjártjai különös tekintettel Koppányi Orbán enyedi esperesre

15.10 – 15.30 PAKÓ LÁSZLÓ (EME): A kora újkori Erdély bíráskodásáról alulnézetből. Pistaki Lukács prókátor levelezése (1567–1595)

15.30 – 15.50 DÁNÉ VERONKA (Debreceni Egyetem): Familiárisból patrónus: Ghillányi Gergely pályája

15.50 – 16.10 SIPOS GÁBOR (BBTE MTI, EME): Árva Bethlen Kata esete a cenzúrával

 

16.10 – 16.30 Kávészünet

 

Ülésvezető: SIPOS GÁBOR (BBTE MTI, EME)

16.30 – 16.50 W. KOVÁCS ANDRÁS (EME): A megyék részvétele az adószedésben a középkori Erdélyben

16.50 –17.10 SIMON ZSOLT („Gheorghe Șincai" Társadalom- és Bölcsészettudományi Kutatóintézet, Román Akadémia): A  késő középkori erdélyi városok oktatásra fordított költségei

17.10 –17.30 LUPESCU MAKÓ MÁRIA (BBTE MTI): „mindenemet hagyom, … hog tanytassag es az Eskolat el ne hagyassak". Az utódok taníttatásáról a kora újkori erdélyi végrendeletek tükrében

17.30 – 17.50 ROBERT OFFNER (Universitätsklinikum Regensburg): Erdélyi orvostanhallgatók európai egyetemeken 1401 és 1872 között

17.50 – 18.10 VEKOV KÁROLY (ny. egyet. docens, BBTE): Gondolatok az erdélyi magyar történetírásról

 

18.10 A konferencia zárása

 

18.30 Fogadás