Főoldal » Hallgatók » Tanterv

Tanterv

2017. szeptember 13.

A dokumentumokból megtudhatod, hogy évfolyamonként milyen kötelező vagy választható tantárgyaid vannak/lesznek és azok hány kreditet érnek. 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (alapképzés) 2018–2019-as tanév:

Tantárgy
RO - az oktatás nyelve román;
HU - az oktatás nyelve magyar;

Kredit Heti óraszám 
e-előadás l-labor
sz-szeminárium 

Számonkérés  Oktató 
 1. szemeszter (I. évfolyam)
Európa története (HU) 5 2e Vizsga Lupescu Radu
Az európai politikai gondolkodás története (HU) 5 2e + 1sz Vizsga

Tonk Márton

Török Ferenc

Bevezetés a politikatudományokba (HU) 5 2e + 2sz Vizsga

Bakk Miklós

Toró Tibor

A társadalom- és politikatudományok kutatásmódszertana (HU) 4 2e + 2sz Vizsga Toró Tibor
Alkalmazott informatika (HU) 3 3e Időszakos felmérés Avornicului Mihai
Alkalmazott idegen nyelv (angol) I. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) I. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Szakmai gyakorlat I.
2 2l Kollokvium

Tonk Márton Török Ferenc

Testnevelés I. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly 
Etika és akadémiai integritás 1 1e Kollokvium Bodó Barna
Szabadon választható (fakultatív)
 - Kultúrtörténet I. (HU)
2 2e Kollokvium  Lupescu Radu
Neveléslélektan (fakultatív) 5 2e + 2sz Vizsga Szentes Erzsébet
         
 2. szemeszter (I. évfolyam)
Nemzetközi kapcsolatok I. A nemzetközi
kapcsolatok története (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Világgazdaságtan (HU) 5 3e + 2sz Vizsga Balla Emese
Kortárs politikai ideológiák (HU) 5 2e + 2sz Vizsga Tonk Márton 
Török Ferenc
Politikai terminológia (RO) 4 2e + 1sz Vizsga Ivaneș Cristian
Szövegszerkesztés (HU)  3 2e Időszakos felmérés Bodó Barna
Alkalmazott idegen nyelv (angol) II. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) II. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Szakmai gyakorlat II. 2 2l Időszakos felmérés  Tonk Márton 
Török Ferenc
Testnevelés II. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Szabadon választható (fakultatív)
 - Kultúrtörténet II. (HU)

- Pedagógia I.

2

5

2e

2e + 2sz

Kollokvium

Vizsga

Lupescu Radu 

Fodor László

         
3. szemeszter (II. évfolyam)
Az európai integráció története és elméletei (HU) 5 2e Vizsga Murádin János Kristóf
Nemzetközi kapcsolatok II.
A nemzetközi kapcsolatok elméletei (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Szakmai gyakorlat III. 2 3l Kollokvium Tonk Márton Török Ferenc
Az európai uniós közösségi
közpolitika (HU)
6 2e + 1sz Vizsga Bodó Barna
Toró Tibor
Alkalmazott idegen nyelv (angol) III. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) III. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Testnevelés III. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Választható tantárgycsomag I.
Román-magyar jogi terminológia (HU)
Bevezetés a politikai
kommunikáció elméletébe (HU)

A nemzetközi kapcsolatok szociológiája (HU)
3
2e + 2sz
Kollokvium
Kokoly Zsolt http://jog.sapientia.ro/hu/oktatok/dr-kokoly-zsoltToró Tibor
Tőkés Gyöngyvér

Szabadon választható (fakultatív)
Kultúrtörténet III. (HU)
- Pedagógia II. 


2
5


2e
2e + 2sz


Kollokvium
VizsgaHorváth Zsófia

 4. szemeszter (II. évfolyam)
Bevezetés a geopolitikába (HU) 6 3e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Nemzetközi intézmények és
szervezetek (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Nemzetközi közjog (HU) 5 2e + 1sz Vizsga Fábián Gyula http://jog.sapientia.ro/hu/oktatok/dr-fabian-gyula
Alkalmazott idegen nyelv (angol) IV. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) IV. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Testnevelés IV. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Szakmai gyakorlat IV. 2 1l Kollokvium  
Választható tantárgycsomag II.
Közigazgatási jog (HU)
Az EU regionális politikája (HU)
Nemzetközi konfliktuselemzés (HU)
3 2e + 2szKollokviumSztanyaiczki Sz.
Bakk Miklós
Bakk Miklós

Szabadon választható (fakultatív)
Alkalmazott idegen nyelv (francia) II.
Kultúrtörténet IV. (HU)
Ingatlanyilvántartási jog (HU)

- Szaktantárgy oktatásának módszertana 


3
2
2

5


2l
2e
2e + 1sz

2e + 2sz


Időszakos felmérés
Kollokvium
Kollokvium

Vizsga


Tánczos V.

Sztranyiczki Sz.

 

 

Bodó Barna

         
5. szemeszter (III. évfolyam)
Az európai projektek
menedzsmentje (HU)
6 2e + 2sz Vizsga Balla Emese
Tárgyalás és közvetítés a nemzetközi kapcsolatokban (HU) 5 2e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Román politika (RO) 5 2e + 1sz Vizsga Ivaneș Cristian
Közigazgatás és a köztisztviselők jogállása (HU) 5 2e + 1sz Kollokvium

Sztranyiczki Szilárd 

Pál Előd

Választható tantárgycsomag III.
Alkalmazott idegen nyelv (angol) V.
Alkalmazott idegen nyelv (német) V.
3


2l

 

Időszakos felmérés
Időszakos felmérés

Baricz Ágnes
Moritz Kinga

Választható tantárgycsomag IV.
- Nemzeti kisebbségek és az EU (HU)
- Az EU ipar-, kereskedelmi
és szállításpoltikája (HU)


- Tanítási gyakorlat I.

- Számítógéppel támogatott oktatás

33

2

2e + 1sz3sz

1e + 1sz

KollokviumKollokvium

Vizsga


Toró Tibor
Toró Tibor
Kokoly Zsolt http://jog.sapientia.ro/hu/oktatok/dr-kokoly-zsolt

Bodó Barna

Harangus Katalin

6. szemeszter (III. évfolyam)
Külpolitika és
diplomácia az EU-ban  (HU)
4 2e + 2sz Vizsga Toró Tibor
Az európai biztonság és
intézményrendszerei (HU)
4 2e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Az Európai Unió többszintű kormányzása (HU) 3 2e + 2sz Vizsga Bodó Barna
Szakmai gyakorlat III. Szakdolgozatírás 10   Kollokvium  
Választható tantárgycsomag V.
Alkalmazott idegen nyelv (angol) VI.
Alkalmazott idegen nyelv (német) VI.
3


2lIdőszakos felmérés
Időszakos felmérés

Baricz Ágnes
Moritz Kinga

Választható tantárgycsomag VI.
Oktatáspolitika (HU)
- Az EU agrárpolitikája (HU)
Az EU környezetpolitika és –jog (HU)

- Osztályvezetés

- Tanítási gyakorlat II. 

- Záróvizsga I. szint

33

2

5

2e + 1sz1e + 1sz

3sz

KollokviumVizsga

Kollokvium

Vizsga


Tonk Márton
Szabó Árpád
Kokoly Zsolt http://jog.sapientia.ro/hu/oktatok/dr-kokoly-zsolt

Fodor László

 

         

Letölthető változat >>

 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok (mesterképzés) 2018–2019-as tanév:    

Tantárgy
RO - az oktatás nyelve román;
HU - az oktatás nyelve magyar;

Kredit Heti óraszám 
e-előadás l-labor
sz-szeminárium 

Számonkérés  Oktató 
1. szemeszter (I. évfolyam)
Diplomácia – elmélet és gyakorlat 6 2e + 2sz Vizsga Nyusztai László https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/NEMZEUTANIT/Munkatarsak/nyusztaylaszlo
Globalizáció és multikulturalizmus 6 2e + 1sz Vizsga Hidasi Judit https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/TARSKOMMMEDIIT/Munkatarsak/hidasijudit
(Közép–)Európa a 20-21. században 6 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Kutatásmódszertan 5 0e + 2sz VP Toró Tibor
Etika és akadémiai integritás 1 1e + 0sz Kollokvium  
Választható tantárgycsomag I.
- Nemzetpolitika és identitás Európában
6


2e + 1sz


Kollokvium

 
Szabadon választható (fakultatív)
- Jogi kultúrtörténet I.
- Művelődéstörténet I.

2
2

2e
2e

Kollokvium
Kollokvium
 
2. szemeszter (I. évfolyam)
Az EU diplomácia 5 2e Vizsga  
Európa-koncepciók 5 2sz Időszakos felmérés  
Diplomáciai protokoll 5 2sz Vizsga  
Diplomáciai szaknyelv (angol vagy/és magyar) 4 2sz Vizsga  
Országtanulmányok – összehasonlító elemzés (Szakmai gyakorlat) 5 4 lab. Kollokvium  
Szakmai gyakorlat I. 5 4l Kollokvium  
Választható tantárgycsomag II.
- A közvélemény mechanizmusa és szociológiája
- Világvallások
6


2e + 1sz


Kollokvium
Szabadon választható (fakultatív)
- Jogi kultúrtörténet II.
- Kultúrtörténet II.

2
2

2e
2e

Kollokvium
Kollokvium
 
3. szemeszter (II. évfolyam)
Geopolitika 6 2e +2sz Vizsga  
Nemzetközi tárgyalástechnika 6 2sz Időszakos felmérés  –
A világ aktuális politikai kérdései I. 6 2e + 1sz Vizsga  
és szervezeti kommunikáció 6 2e + 1sz Vizsga  
Választható tantárgycsomag III.
- Kultúrmenedzsment
- Európa aktuális politikai kérdései
6


2e + 1sz


Kollokvium

Szabadon választható (fakultatív)
- Kultúrtörténet III.

2

2e

Kollokvium


4. szemeszter (II. évfolyam)
Az EU kül– és biztonságpolitikája 4 2e + 1sz Vizsga Ivan Adrian http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/adrian_ivan.html
Kulturális törésvonalak és régiók Európában 4 2e Vizsga Bakk Miklós
Civil érdekérvényesítés (lobbi) az EU-ban 4 2e + 1sz Vizsga Bodó Barna
A világ aktuális politikai kérdései II. 4 2e + 1sz Vizsga Rostoványi Zsolt https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&no_cache=1&cusman=rostovan
Választható tantárgycsomag IV.
Karriermodellek
Kutatásmódszertan
5

 
2sz


Kollokvium


 
Szakmai gyakorlat II. 5 60* Időszakos felmérés  
Szabadon választható (fakultatív)
- Kultúrtörténet IV.

2

2sz

Kollokvium

Tánczos Vilmos http://film.sapientia.ro/hu/munkatarsak/dr-tanczos-vilmos