Főoldal » Hallgatók » Tanterv

Tanterv

2017. szeptember 13.

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (alapképzés) 2019–2020-as tanév:

Tantárgy
RO - az oktatás nyelve román;
HU - az oktatás nyelve magyar;

Kredit Heti óraszám 
e-előadás l-labor
sz-szeminárium 

Számonkérés  Oktató 
 1. szemeszter (I. évfolyam)
Európa története (HU) 5 2e Vizsga Lupescu Radu
Az európai politikai gondolkodás története (HU) 5 2e + 1sz Vizsga

Tonk Márton

Török Ferenc

Bevezetés a politikatudományokba (HU) 5 2e + 2sz Vizsga

Bakk Miklós

Toró Tibor

A társadalom- és politikatudományok kutatásmódszertana (HU) 4 2e + 2sz Vizsga Toró Tibor
Alkalmazott informatika (HU) 3 3e Időszakos felmérés Vekov Géza
Alkalmazott idegen nyelv (angol) I. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) I. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Szakmai gyakorlat I.
2 2l Kollokvium

Tonk Márton Török Ferenc

Testnevelés I. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly 

- Kultúrtörténet I. (HU) - fakultatív

2

2e Kollokvium  Lupescu Radu
- Neveléslélektan (HU) - fakultatív *PEDA 5 2e + 2sz Vizsga Szentes Erzsébet
         
 2. szemeszter (I. évfolyam)
Nemzetközi kapcsolatok I. A nemzetközi
kapcsolatok története (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Világgazdaságtan (HU) 5 3e + 2sz Vizsga Balla Emese
Kortárs politikai ideológiák (HU) 5 2e + 2sz Vizsga Tonk Márton 
Török Ferenc
Politikai terminológia (RO) 4 2e + 1sz Vizsga Ivaneș Cristian
Szövegszerkesztés (HU)  3 2e Időszakos felmérés Bodó Barna
Alkalmazott idegen nyelv (angol) II. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) II. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Szakmai gyakorlat II. 2 2l Kollokvium Tonk Márton 
Török Ferenc
Testnevelés II. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly 

Kultúrtörténet II. (HU) - fakultatív

2

2e

Kollokvium

Lupescu Radu

Pedagógia I. (HU) - fakultatív *PEDA

5

2e + 2sz

Vizsga

Fodor László

3. szemeszter (II. évfolyam)
Az európai integráció története és elméletei (HU) 5 2e Vizsga Murádin János Kristóf
Nemzetközi kapcsolatok II.
A nemzetközi kapcsolatok elméletei (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Szakmai gyakorlat III. 2 3l Kollokvium  
Az európai uniós közösségi
közpolitika (HU)
6 2e + 1sz Vizsga Bodó Barna
Toró Tibor
Alkalmazott idegen nyelv (angol) III. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) III. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Testnevelés III. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly

Választható tantárgycsomag I.
- Román-magyar jogi terminológia (HU)


- Bevezetés a politikai
kommunikáció elméletébe (HU)

3 2e + 2sz Kollokvium

Kokoly Zsolt

 

Toró Tibor

 Kultúrtörténet III. (HU) - fakultatív

2

2e

Kollokvium

Lupescu Radu

Pedagógia II. (HU) - fakultatív *PEDA

5

2e + 2sz

Vizsga

Horváth Zsófia

 4. szemeszter (II. évfolyam)
Bevezetés a geopolitikába (HU) 6 3e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Nemzetközi intézmények és
szervezetek (HU)
5 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Nemzetközi közjog (HU) 5 2e + 1sz Vizsga

Siska Katalin

Lészai Orsolya

Alkalmazott idegen nyelv (angol) IV. 3 3l Időszakos felmérés Baricz Ágnes
Alkalmazott idegen nyelv (német) IV. 3 3l Időszakos felmérés Moritz Kinga
Testnevelés IV. 1 1sz Időszakos felmérés Ráduly-Zörgő Károly
Szakmai gyakorlat IV. 2 1l Kollokvium  

Választható tantárgycsomag II.

- Közigazgatási jog (HU)


- Az EU regionális politikája (HU)

3  2e + 2sz Kollokvium

Sztanyaiczki Szilárd 

Török Ferenc

 

Bakk Miklós

Művelődéstörténet IV. (HU) - fakultatív

3

2l

Kollokvium

Tötszegi Tekla

Szaktantárgy oktatásának módszertana (HU) - fakultatív *PEDA

5

2e + 2sz

Vizsga

Bodó Barna

         
5. szemeszter (III. évfolyam)
Az európai projektek
menedzsmentje (HU)
6 2e + 2sz Vizsga Balla Emese
Az európai biztonság és
intézményrendszerei (HU)
5 2e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Román politika (RO) 5 2e + 1sz Vizsga Ivaneș Cristian
Közigazgatás és a köztisztviselők jogállása (HU) 5 2e + 1sz Kollokvium

Sztranyiczki Szilárd 

Választható tantárgycsomag III.
- Alkalmazott idegen nyelv (angol) V.
- Alkalmazott idegen nyelv (német) V.
3 2l
Időszakos felmérés
Időszakos felmérés

Baricz Ágnes
Moritz Kinga

Választható tantárgycsomag IV.
- Nemzeti kisebbségek és az EU (HU)
- Az EU ipar-, kereskedelmi
és szállításpoltikája (HU)

3

2e + 1sz

Kollokvium

Toró Tibor


Balla Emese

Tanítási gyakorlat I. (HU) - fakultatív *PEDA

3  3sz  Kollokvium  Bodó Barna

Számítógéppel támogatott oktatás *PEDA

2 1e + 1sz Vizsga Harangus Katalin
6. szemeszter (III. évfolyam)
Külpolitika és
diplomácia az EU-ban  (HU)
4 2e + 2sz Vizsga Toró Tibor
Tárgyalás és közvetítés a nemzetközi kapcsolatokban (HU 4 2e + 2sz Vizsga Szenkovics Dezső
Az Európai Unió többszintű kormányzása (HU) 3 2e + 2sz Vizsga Bodó Barna
Szakmai gyakorlat III. Szakdolgozatírás 10   Kollokvium  
Választható tantárgycsomag V.
- Alkalmazott idegen nyelv (angol) VI.
- Alkalmazott idegen nyelv (német) VI.
3 2l
Időszakos felmérés
Időszakos felmérés

Baricz Ágnes
Moritz Kinga

Választható tantárgycsomag VI.
- Az EU agrárpolitikája (HU)
- Az EU környezetpolitika és –jog (HU)

3

2e + 1sz

Kollokvium

Balla Emese

Kokoly Zsolt 

Osztályvezetés

3

1e + 1sz

Vizsga

Fodor László

Tanítási gyakorlat II. 

2

3sz

Kollokvium

Fodor László

Záróvizsga I. szint

5

 

Vizsga

Fodor László

         

Letölthető változat >>

 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok (mesterképzés) 2019–2020-as tanév:    

Tantárgy
RO - az oktatás nyelve román;
HU - az oktatás nyelve magyar;

Kredit Heti óraszám 
e-előadás l-labor
sz-szeminárium 

Számonkérés  Oktató 
1. szemeszter (I. évfolyam)
Diplomácia – elmélet és gyakorlat 6 2e + 2sz Vizsga Nagy Milada
Globalizáció és multikulturalizmus 6 2e + 1sz Vizsga Kolláth Katalin
(Közép–)Európa a 20-21. században 6 2e + 1sz Vizsga Murádin János Kristóf
Kutatásmódszertan 5 2sz Időszakos felmérés Toró Tibor
Etika és akadémiai integritás 1 1e Kollokvium Tonk Márton
Választható tantárgycsomag I.
- Nemzetpolitika és identitás Európában
6 2e + 1sz

Kollokvium

Bakk Miklós
Szabadon választható (fakultatív)
- Művelődéstörténet I.

2

2e

Kollokvium
Lupescu Radu
2. szemeszter (I. évfolyam)
Az EU diplomácia 5 2e Vizsga Ferkelt Balázs
Európa-koncepciók 5 2e Vizsga Ferkelt Balázs
Diplomáciai protokoll 5 2sz Vizsga

Sáringer János

Diplomáciai szaknyelv (angol vagy/és magyar) 4 2sz Vizsga

Kolláth Katalin

Szabó Lilla 

Szakmai gyakorlat I. 5 4l Kollokvium  
Választható tantárgycsomag II.
- Világvallások
6 2e + 1sz Kollokvium Rostoványi Zsolt
Szabadon választható (fakultatív)
- Művelődéstörténet II.
2 2e Kollokvium Lupescu Radu
3. szemeszter (II. évfolyam)
Kína a nemzetközi kapcsolatok kontextusában 6 2e +1sz Vizsga Pantea Ana
Nemzetközi tárgyalástechnika 6 1e + 2sz Időszakos felmérés Szenkovics Dezső
A világ aktuális politikai kérdései I. 6 2e + 1sz Vizsga Rostoványi Zsolt
Szervezetfejlesztés és szervezeti kommunikáció 6 2e + 1sz Vizsga Bakó Rozália
Választható tantárgycsomag III.
- Kultúrmenedzsment
6 2e + 1sz Kollokvium
Toró Tibor
Szabadon választható (fakultatív)
- Művelődéstörténet III.
2 2e Kollokvium Lupescu Radu
4. szemeszter (II. évfolyam)
Az EU kül– és biztonságpolitikája 5 2e + 1sz Vizsga Szenkovics Dezső
Kulturális törésvonalak és régiók Európában 5 2e Vizsga Bakk Miklós
A világ aktuális politikai kérdései II. 5 2e + 1sz Vizsga Rostoványi Zsolt
Választható tantárgycsomag IV.
- Kommunikációs tréning
5 2sz Kollokvium  Kósa István
Szakmai gyakorlat II. 5 5l Kollokvium  
Szabadon választható (fakultatív)
- Művelődéstörténet IV.

2

2sz

Kollokvium

Lupescu Radu
Önálló kutatási gyakorlat 5   Kollokvium  

Letölthető változat >>