Főoldal » Hírek » Tanszékünk oktatói publikációit is tartalmazza az új Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-19.

Tanszékünk oktatói publikációit is tartalmazza az új Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-19.

2020. március 24.

Hagyomány, örökség, érték

Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-19.

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2020 márciusában megjelent évkönyve az ötödik a sorban. Mivel kiadott korábban is két évet átfogó kötetet, a mostani egy 2013-ban elindított sorozat legújabb kötete.

Miért hagyomány? Egy kisebbségi léthelyzetben élő közösség számára a válasz egyértelmű: a hagyomány a kultúra grammatikája, az emberi közösségek létének feltétele, a társadalmi szokások kialakítása révén szervezi emberi közösségek viselkedését. Röviden: a hagyományok életünk keretét adják. A hagyomány befogad vagy kirekeszt, de megadja létünk szerkezetét. Előír. Megmutatja, mi, a közösség ott és akkor hogyan éljünk. Ezt nem kapjuk készen, ezt az egyes közösségek alakítják ki és hagyományozzák át.

Ma a hagyomány, a hagyományőrzés – igen magasan rangsorolt közösségi téma. Örvendetes és megnyugtató, hogy iskoláink és falusi kisközösségeink is szinte versenyeznek, hol van élőbb és színesebb hagyományőrző tevékenység. Mikor indult az egész? A ’90-es évek közepén, a végén… Mert a 2000-es évek elején már egymást érik a rendezvények, egyik hagyományőrző csoport a másik után születik, szép sorban.

Ami napjainkban a hagyományőrzés területén történik, első sorban az iskolák és a civil szervezetek érdeme. És kultúránk olyan napszámosaié, akik teszik a dolgukat – mert ez a hitük.

A kötet első fejezete szakmai körkép kíván lenni, a második fejezetben képet kívánunk adni arról, hogy milyen fontos műhelyek, tevékenységek léteznek Erdély-szerte, tömbben és szórványban. Beiktattuk egy kisebb kutatás jelentését is, ebben a megyei kulturális központok szerepét vizsgáltuk a hagyományőrzést illetően. A kötetet adattár zárja: az erdélyi megyék és Csángóföld magyar hagyományőrző műhelyeinek, összesen 817 együttes, szervezet adatait foglaltuk lajstromba. Figyelemre méltó, hogy a szórvány megyék egyáltalán nem állnak rosszul ezen a téren.