Főoldal » Hallgatók » Szabályzatok

Szabályzatok

2014. május 23.

Általános szabályzatok:

 1. Az egyetem Chartája
 2. Etikai kódex
 3. Az Etikai Bizottság szabályzata
 4. Kari szervezeti és működési szabályzat
 5. Az államvizsga megszervezésének módszertana
 6. Egyetemi minőségbiztosítási szabályzat (román nyelven)
 7. Kari minőségbiztosítási szabályzat (román nyelven)
 8. A Kari szintű Minőségbiztosítási Bizottság szervezeti és működési szabályzata (román nyelven)
 9. Az alapképzési tanulmányi programok belső felmérésének eljárási rendje
 10. Oktatói önértékelési adatlap
 11. Kollégiális felmérés
 12. A kisegítő tanszemélyzet és adminisztratív személyzet éves kiértékelésének eljárása
 13. Az álláskeretek elkészítésének eljárási módja
 14. Az egyetemi jegyzetek és tankönyvek kiadásának módszertana
 15. Oktatói versenyvizsga szabályzata
 16. A tanulmányi programok/tantervek kidolgozásának és módosításának módszertana
 17. Hirdetési szabályzat
 18. A rektor megválasztási módját eldöntő szavazás megszervezésének módszertana
 19. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem választási szabályzata a 2016–2020-as időszakra
 20. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem választási eljárásának ütemezése
 21. Kari Tanácsi Határozat a kari szintű tiszteletbeli címek és kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
 22. A tutori rendszer működési szabályzata és organogramja
 23. A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata

 

Hallgatóknak szóló szabályzatok

 1.  A hallgatók jogai és kötelességei (kivonat az egyetem Chartájából)
 2. Bentlakásszabályzat (román nyelven)
 3. A diákok egyetemmel való elégedettségének kiértékelése
 4. Hallgatói munka értékelésének eljárási rendje
 5. Az oktatói munka hallgatói véleményezése
 6. Felvételi szabályzatok:
 7. Záróvizsga szabályzat
 8. Ösztöndíjszabályzat
 9. Tanulmányi és vizsgaszabályzat
 10. Belső rendszabályzat
 11. A Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata
 12. Tandíjak és vizsgadíjak befizetéséről szóló Kari Tanácsi Határozat 40/2016.02.04.
 13. Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzata (2016–2020)

 

Egyéb szabályzatok:

 1. Általános biztonsági intézkedések
 2. Elsősegélynyújtás
 3. Tűzvédelmi szabályzat
 4. Médialabor-szabályzat
 5. Számítógépterem-szabályzat
 6. Könyvtári szabályzat
 7. Környezettudományi laboratórium szabályzata
 8. Laboratóriumi munkarend
 9. Speciális egészségvédelmi intézkedések
 10. Vegyszerek kezelése
 11. Tűzvédelmi intézkedések