Főoldal » Hírek » Sikeresen lezárult a

Sikeresen lezárult a

2020. október 13.

November 20-án sor került a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán működő Nemzetközi
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék első, teljes egészében online módon
megvalósított nemzetközi konferenciájára. A Közép-Európa múltja, jelene és jövője című,
nagysikerű tudományos fórum megszervezésében a Tanszék magyarországi
partnerszervezetével, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Külkereskedelmi Karán működő
Közép-Európai Regionális Kutatócsoporttal (KERK) való együttműködésére épített. A BGE-vel
folytatott közös kutatások és oktatásszervezési munka immár egy évtizedre nyúlik vissza, és az
ezidő alatt kiépített szoros szakmai kapcsolatok tették lehetővé a koronavírus világjárvány által
megnehezített körülmények ellenére is a konferencia megvalósítását.
A Microsoft Teams online platformon lebonyolított, magyar nyelvű tudományos fórum
dr. Csekő Katalin a BGE Külkereskedelmi Kar dékánjának, illetve dr. habil. Tonk Márton a
Sapientia EMTE Kolozsvári Kar dékánjának köszöntőjével kezdődött. A dr. habil. Murádin
János Kristóf, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék vezetője, illetve dr.
habil. Sáringer János, a KERK vezetője által megnyitott konferencián, ezt követően, két
szekcióban, összesen 12 előadás hangzott el. A konferencia a közép-európai térség számos
aktuális kérdéskörét vizsgálta, az előadások történelmi, politológiai, közgazdasági,
közigazgatási, geopolitikai kérdéseket dolgoztak fel, igen erős multidiszciplináris jelleget adva a
rendezvénynek. Előadások hangzottak el a régió 20. századi kihívásairól: egyebek mellett a
Trianon utáni magyarországi gazdasági stabilizáció jellegzetességeiről, a független Erdély és a
közép-európai konföderáció 20. századi megvalósításának terveiről és lehetőségeiről, a Kárpát-
medence határrégióinak limológiai vizsgálatáról, az emlékezet- és szomszédságpolitikáról stb.
Ugyanakkor a 21. századi legfontosabb kérdéskörök is megvilágításra kerültek, úgy mint: a
Visegrádi Négyek jelenlegi helyzete és jövőbeli fejlődési irányai, a V4-ek és Románia
kiberbiztonsági stratégiái, a kreatív gazdaság helyzete a visegrádi országok középméretű
városaiban, a külkereskedelmi függés és a kohéziós folyamatok az Európai Unióban, az euró
bevezetésének jövőbeli lehetőségei, napjaink kihívásai a romániai magyar felsőoktatásban, a
román közigazgatási törvénykezés és a kisebbségi realitás közötti ellentétek.
A Sapientia EMTE oktatói és a KERK kutatói által tartott előadások szépszámú
hallgatóságot vonzottak mind Magyarországról, mind Romániából. A több helyszínről
bekapcsolódó közönség és az előadók részéről elhangzó kérdések több érdekes szakmai
párbeszéd kialakulására teremtettek alkalmat, ami jelentős mértékben hozzájárult a konferencia
sikeréhez.
Az elhangzott előadások szerkesztett, angol nyelvű változatai az Acta Universitatis
Sapientiae European and Regional Studies sorozatában, 2021-ben jelennek majd meg nyomtatott
formában.

 

A konferencia programja ITT letölthető.