Prima pagina » Despre noi » Prezentare

Prezentare

Dragi studenți!

Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Universității Sapientia este una dintre cele mai deschise și dinamice specializări acreditate, iniţiate la nivelul facultăţii din Cluj-Napoca. A fost înființată în anul 2006, înaintea integrării României în Uniunea Europeană, cu intenția de a pregătii specialiști cu înaltă calificare în domeniul relațiilor internaţionale şi politicilor de specialitate. Dezvoltarea specializării a fost bazată în întregime pe Sistemul Bologna, ceea ce creează coerență între alte facultăți similare în Europa. Printre cadrele didactice avem atât profesori universitari cu experienţă cât și profesori mai tineri care dau un impuls dinamic procesului educațional. În fiecare an universitar avem și profesori invitați, specialiști în diferite domenii, care lărgesc gama materiilor predate la această specializare. Majoritatea materiilor sunt predate în limba maghiară, însă avem și cursuri în limba română pentru a facilita însușirea terminologiei de specialitate și de a ajuta studenții să se angajeze pe piața muncii interne. Studenții noștri au posibilitatea de a se familiariza cu diferite forme de învățământ din Ungaria și din alte țări europene, iar totodată de ași lărgi legăturile de specialitate și cele prietenești, luând parte în programele Erasmus+ și Makovecz. Programul tutorial, inițiat sistematic în fiecare an universitar, împreună cu Conferințele Științifice Studențești legate de acesta, oferă largi posibilități studenților noștri de a aprofunda cercetările și de a prezenta rezultatele obținute. Paleta noastră educațională este completată începând din 2014 cu un program de masterat de renume remarcabilă, care, asemănător specializării de licență, este deasemenea acreditată. Masteratul întitulat Diplomație și studii interculturale aduce aproape studenților lumea fascinantă a relațiilor diplomatice, în timp ce le oferă posibilitatea de a cunoaște rapoartele dintre diferitele culturi și efectele unora asupra altora. Studenții noștri în anii trecuți au dezvoltat remarcabile relații de specialitate în instituția noastră, în timp ce și-au urmat studiile aici într-o atmosferă de sinceră prietenie. Dacă oferta noastră ți-a atras atenția, te invităm cu drag în echipa noastră de la Universitatea Sapientia.

 

Conf. univ. dr. Murádin János Kristóf
Director Departament