Prima pagina » Studenți » Plan de învăţământ

Plan de învăţământ

Relații internaționale și studii europene (2019–2020):

Discipline
RO - disciplină în limba română;
HU - disciplină în limba maghiară;

Credite
Nr. ore / săpt. 
c-curs l-laborator
s-seminar 

Forma verificării 
Semestrul 1 (Anul I)
Istoria Europei (HU) 5 2c Examen
Istoria gândirii politice europene (HU) 5 2c + 1s Examen
Introducere în Ştiinţe Politice (HU) 5 2c + 2s Examen
Concepte şi metodologii în ştiinţe sociale şi politice (HU) 4 2c + 2s Examen
Informatică aplicată (HU) 3 3c Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (engleză) I. 3 3l Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (germană) I. 3 3l Verif. pe parc.
Practică I.
2 2l Colocviu
Educaţie fizică I. 1 1s Verif. pe parc.

Discipline facultative
 - Istoria culturii I(HU)

 - Psihologia Educației 

2

5

2c

2c + 2s

Colocviu

Examen

       
Semestrul 2 (Anul I)
Relaţii internaţionale I. Istoria relaţiilor internaţionale (HU) 5 2c + 1s Examen
Economie mondială (HU) 5 3c + 2s Examen
Ideologii politice în epoca contemporană (HU) 5 2c + 2s Examen
Terminologie politică (RO) 4 2c + 1s Examen
Tehnici de redactare (HU)  3 2c Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (engleză) II. 3 3l Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (germană) II. 3 3l Verif. pe parc.
Practică II. 2 2l Verif. pe parc. 
Educaţie fizică II. 1 1s Verif. pe parc.

Discipline facultative
 - Istoria culturii II(HU)

 - Pedagogie I. 

2

5

2c

2c + 2s

Colocviu

Examen

       
Semestrul 3 (Anul II)
Istoria şi teorii ale integrării europene (HU) 3 2c Examen
Relaţii internaţionale II. Teorii ale relaţiilor internaţionale (HU) 5 2c + 1s Examen
Drept instituțional european (HU) 5 2c + 1s Examen
Politici publice şi comune ale Uniunii Europene (HU) 5 2c + 1s Examen
Limbi moderne aplicate (engleză) III. 3 3l Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (germană) III. 3 3l Verif. pe parc.
Educaţie fizică III. 1 1s Verif. pe parc.
Discipline opţionale pachet I.
- Terminologie juridică română-maghiară (HU)
- Introducere în teoria comunicării politice (HU)
Sociologia relaţiilor internaţionale (HU)
32c + 2sColocviuDiscipline facultative
Limbi moderne aplicate (franceză) I.
Istoria culturii III(HU)
Imagistică (HU)

- Pedagogie II.


3
2
2

5


2l
2c
2c + 1s

2c + 2s


Verif. pe parc.
Colocviu
Verif. pe parc.

Examen

Semestrul 4 (Anul II)
Introducere în geopolitică (HU) 5 2c + 2s Examen
Guvernanţa Uniunii Europene (HU) 3 2c Examen
Instituţii şi organizaţii internaţionale (HU) 4 2c + 1s Examen
Drept internaţional public (HU) 4 2c + 1s Examen
Limbi moderne aplicate (engleză) IV. 3 3l Verif. pe parc.
Limbi moderne aplicate (germană) IV. 3 3l Verif. pe parc.
Educaţie fizică IV. 1 1sz Verif. pe parc.
Practică III.     Colocviu
Discipline opţionale pachet II.
- Drept administrativ (HU)
- Politica regională în UE (HU)
Analiza conflictelor internaţionale (HU)
32c + 2sExamenDiscipline facultative
Limbi moderne aplicate (franceză) II.
Istoria culturii IV(HU)
Publicitate imobiliară (HU)

- Didactica specialității


3
2
2

5


2l
2c
2c + 1s

2c + 2s


Verif. pe parc.
Colocviu
Colocviu

Examen

       
Semestrul 5 (Anul III)
Managementul şi evaluarea programelor şi proiectelor europene (HU) 6 2c + 2s Examen
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (HU) 5 2c + 2s Examen
Politică românească (RO) 5 2c + 1s Examen
Administraţie publică locală şi statutul funcţionarului public (HU) 5 2c + 1s Colocviu
Discipline opţionale pachet III.
- Limbi moderne aplicate – engleză V.
- Limbi moderne aplicate – germană V.
3


2l

 

Verif. pe parc.
Verif. pe parc.
Discipline opţionale pachet IV.
- Problema minorităţilor naţionale în UE (HU)
- Politici industriale, comerciale şi de transport în UE (HU)
- Dreptul european al afacerilor (HU)
3
2c + 1s
Colocviu
Discipline facultative
Limbi moderne aplicate – engleză V.
Limbi moderne aplicate – germană V.
Limbi moderne aplicate – franceză III.

- Practică pedagogică I. 

- Instruire asistată de calculator


3
3
3

3

2


2l
2l
2l

3s

1c + 1s


Verif. pe parc.
Verif. pe parc.
Verif. pe parc. 

Colocviu

Examen

Semestrul 6 (Anul III)
Politică externă şi diplomaţie în UE (HU) 4 2c + 2s Examen
Siguranţa europeană şi organizaţiile ei. Studii de securitate (HU) 4 2c + 2s Examen
Guvernanţă multi-nivel în UE (HU) 3 2c + 2s Examen
Practica III. Elaborarea lucrării de licenţă 10   Colocviu
Discipline opţionale pachet V.
- Limbi moderne aplicate – engleză VI.
- Limbi moderne aplicate – germană VI.
3


2lVerif. pe parc.
Verif. pe parc.
Discipline opţionale pachet VI.
- Politici educaţionale (HU)
- Politica agrară în UE (HU)
- Politica şi dreptul mediului în UE (HU)
32c + 1sColocviuDiscipline facultative
- Limbi moderne aplicate – engleză VI.
- Limbi moderne aplicate – germană VI.
- Limbi moderne aplicate – franceză IV

- Managementul clasei de elevi

- Practică pedagogica II. 

- Examen de absolvire nivel I.

3
3
3

3

2

5

2l
2l
2l

1c + 1s

3s

Verif. pe parc.
Verif. pe parc.
Verif. pe parc.

Examen

Colocviu

Examen

       

Descarcă versiunea completă >>

 

Diplomație și studii interculturale (2019–2020):    

Discipline
RO - disciplină în limba română;
HU - disciplină în limba maghiară;
Credite Nr. ore / săpt. 
c-curs l-laborator
s-seminar
Forma verificării
Semestrul 1 (Anul I)
Diplomaţie. Teorie şi practică 6 2c + 2s Examen
Globalizare şi multiculturalism 6 2c + 1s Examen
Europa (Centrală) în secolele XX-XXI 6 2c + 1s Examen
Metodologia cercetării  5 2s VP
Etică și integritate academică 1 1c Colocviu

Pachet opţional I.
- Cultură politică şi cultura afacerilor în Europa
- Politică naţională şi identitate în Europa

6


2c + 1s


Colocviu

Discipline facultative
- Istoria culturii I.
2 2c Colocviu
Semestrul 2 (Anul I)
Diplomaţia Uniunii Europene 5 2c Examen
Concepte europene 5 2c Examen
Protocol diplomatic 5 2s Colocviu
Terminologia diplomaţiei (engleză/maghiară)  5 2sz Examen
Practică de specialitate I. 5 4l Colocviu
Pachet opţional II.
- Mecanismele şi sociologia opiniei publice
- Religiile lumii
6


2c + 1s


Colocviu


Discipline facultative
- Istoria culturii II.

2

2c

Colocviu
Semestrul 3 (Anul II)
Tehnici de negocieri internationale 6 1c + 1s Verif. pe parc.
Problemele actuale ale lumii I. 6 2c + 1s Examen
Dezvoltare și comunicare organizațională 6 2c + 1s Examen
China în contextul relațiilor internaționale 6 2c + 1s Examen
Pachet opţional III.
- Management cultural
Problemele actuale ale Europei
6 2c + 1s Colocviu
Discipline facultative
Istoria culturii III.

2

2c

Colocviu
Semestrul 4 (Anul II)
Politica externă şi de securitate a Uniunii Europene 5 2c + 1s Examen
Clivaje culturale şi regiuni în Europa 5 2c Examen
Problemele actuale ale lumii II.  5 2c + 1s Examen
Pachet opţional IV.
- Exercitii de comunicare
5 2s Colocviu
Practică de cercetare individuală 5 60* Colocviu
Practică de specialitate II. 5  - Colocviu

Descarcă versiunea completă >>