Prima pagina » Studenți » Plan de învăţământ

Plan de învăţământ

Relații internaționale și studii europene (2018–2019):

Discipline
RO - disciplină în limba română;
HU - disciplină în limba maghiară;

Credite
Nr. ore / săpt. 
c-curs l-laborator
s-seminar 

Forma verificării    Profesor  
Semestrul 1 (Anul I)
Istoria Europei (HU) 5 2c Examen Radu Lupescu
Istoria gândirii politice europene (HU) 5 2c + 1s Examen Márton Tonk
Introducere în Ştiinţe Politice (HU) 5 2c + 2s Examen Barna Bodó
Concepte şi metodologii în ştiinţe sociale şi politice (HU) 4 2c + 2s Examen Tibor Toró
Informatică aplicată (HU) 3 3c Verif. pe parc. Erika Tamási http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Limbi moderne aplicate (engleză) I. 3 3l Verif. pe parc. Ágnes Baricz
Limbi moderne aplicate (germană) I. 3 3l Verif. pe parc. Kinga Moritz
Practică I.
2 2l Colocviu

Tonk Márton

Török Ferenc

Educaţie fizică I. 1 1s Verif. pe parc. Károly Ráduly-Zörgő http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Discipline facultative
 - Istoria culturii I(HU)

 - Psihologia Educației 

2

5

2c

2c + 2s

Colocviu

Examen

Radu Lupescu

 Szentes Erzsébet

         
Semestrul 2 (Anul I)
Relaţii internaţionale I. Istoria relaţiilor internaţionale (HU) 5 2c + 1s Examen János Kristóf Murádin
Economie mondială (HU) 5 3c + 2s Examen Árpád Szabó
Ideologii politice în epoca contemporană (HU) 5 2c + 2s Examen Márton Tonk
Terminologie politică (RO) 4 2c + 1s Examen Cristian Ivaneș
Tehnici de redactare (HU)  3 2c Verif. pe parc. Barna Bodó
Limbi moderne aplicate (engleză) II. 3 3l Verif. pe parc. Ágnes Baricz
Limbi moderne aplicate (germană) II. 3 3l Verif. pe parc. Kinga Moritz
Practică II. 2 2l Verif. pe parc.   
Educaţie fizică II. 1 1s Verif. pe parc. Károly Ráduly-Zörgő http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Discipline facultative
 - Istoria culturii II(HU)

 - Pedagogie I. 

2

5

2c

2c + 2s

Colocviu

Examen

Radu Lupescu

 Fodor László

         
Semestrul 3 (Anul II)
Istoria şi teorii ale integrării europene (HU) 3 2c Examen János Kristóf Murádin
Relaţii internaţionale II. Teorii ale relaţiilor internaţionale (HU) 5 2c + 1s Examen János Kristóf Murádin
Drept instituțional european (HU) 5 2c + 1s Examen Gyula Fábián http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Politici publice şi comune ale Uniunii Europene (HU) 5 2c + 1s Examen Barna Bodó
Limbi moderne aplicate (engleză) III. 3 3l Verif. pe parc. Ágnes Baricz
Limbi moderne aplicate (germană) III. 3 3l Verif. pe parc. Kinga Moritz
Educaţie fizică III. 1 1s Verif. pe parc. Károly Ráduly-Zörgő http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Discipline opţionale pachet I.
- Terminologie juridică română-maghiară (HU)
- Introducere în teoria comunicării politice (HU)
Sociologia relaţiilor internaţionale (HU)
32c + 2sColocviuZsolt Kokoly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Tibor Toró
Gyöngyvér Tőkés

Discipline facultative
Limbi moderne aplicate (franceză) I.
Istoria culturii III(HU)
Imagistică (HU)

- Pedagogie II.


3
2
2

5


2l
2c
2c + 1s

2c + 2s


Verif. pe parc.
Colocviu
Verif. pe parc.

Examen

 

Vilmos Tánczos http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly


Horváth Zsófia

Semestrul 4 (Anul II)
Introducere în geopolitică (HU) 5 2c + 2s Examen Dezső Szenkovics
Guvernanţa Uniunii Europene (HU) 3 2c Examen János Kristóf Murádin
Instituţii şi organizaţii internaţionale (HU) 4 2c + 1s Examen János Kristóf Murádin
Drept internaţional public (HU) 4 2c + 1s Examen Gyula Fábián
Limbi moderne aplicate (engleză) IV. 3 3l Verif. pe parc. Ágnes Baricz
Limbi moderne aplicate (germană) IV. 3 3l Verif. pe parc. Kinga Moritz
Educaţie fizică IV. 1 1sz Verif. pe parc. Károly Ráduly-Zörgő http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Practică III.     Colocviu  
Discipline opţionale pachet II.
- Drept administrativ (HU)
- Politica regională în UE (HU)
Analiza conflictelor internaţionale (HU)
32c + 2sColocviuAttila Varga http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Miklós Bakk
Miklós Bakk

Discipline facultative
Limbi moderne aplicate (franceză) II.
Istoria culturii IV(HU)
Publicitate imobiliară (HU)

- Didactica specialității


3
2
2

5


2l
2c
2c + 1s

2c + 2s


Verif. pe parc.
Colocviu
Colocviu

Examen


Tánczos Vilmos http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Sztranyiczki Szilard

 Bodó Barna

         
Semestrul 5 (Anul III)
Managementul şi evaluarea programelor şi proiectelor europene (HU) 6 2c + 2s Examen Árpád Szabó
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (HU) 5 2c + 2s Examen Dezső Szenkovics
Politică românească (RO) 5 2c + 1s Examen Cristian Ivaneș
Administraţie publică locală şi statutul funcţionarului public (HU) 5 2c + 1s Colocviu Szilárd Sztranyiczki
Discipline opţionale pachet III.
Limbi moderne aplicate – engleză V.
Limbi moderne aplicate – germană V.
3


2l

 

Verif. pe parc.
Verif. pe parc.

Ágnes Baricz
Kinga Moritz
Discipline opţionale pachet IV.
Problema minorităţilor naţionale în UE (HU)
- Politici industriale, comerciale şi de transport în UE (HU)
Dreptul european al afacerilor (HU)
3
2c + 1s
Colocviu

Tibor Toró
Tibor Toró
Zsolt Kokoly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Discipline facultative
Limbi moderne aplicate – engleză V.
Limbi moderne aplicate – germană V.
Limbi moderne aplicate – franceză III.

- Practică pedagogică I. 

- Instruire asistată de calculator


3
3
3

3

2


2l
2l
2l

3s

1c + 1s


Verif. pe parc.
Verif. pe parc.
Verif. pe parc. 

Colocviu

Examen


Ágnes Baricz
Moritz Kinga

 Bodó Barna

 Harangus Katalin

Semestrul 6 (Anul III)
Politică externă şi diplomaţie în UE (HU) 4 2c + 2s Examen Tibor Toró
Siguranţa europeană şi organizaţiile ei. Studii de securitate (HU) 4 2c + 2s Examen Dezső Szenkovics
Guvernanţă multi-nivel în UE (HU) 3 2c + 2s Examen Barna Bodó
Practica III. Elaborarea lucrării de licenţă 10   Colocviu  
Discipline opţionale pachet V.
Limbi moderne aplicate – engleză VI.
Limbi moderne aplicate – germană VI.
3


2lVerif. pe parc.
Verif. pe parc.

Ágnes Baricz
Kinga Moritz
Discipline opţionale pachet VI.
Politici educaţionale (HU)
Politica agrară în UE (HU)
Politica şi dreptul mediului în UE (HU)
32c + 1sColocviu
Márton Tonk
Árpád Szabó
Zsolt Kokoly http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly

Discipline facultative
- Limbi moderne aplicate – engleză VI.
- Limbi moderne aplicate – germană VI.
- Limbi moderne aplicate – franceză IV

- Managementul clasei de elevi

- Practică pedagogica II. 

- Examen de absolvire nivel I.

3
3
3

3

2

5

2l
2l
2l

1c + 1s

3s

Verif. pe parc.
Verif. pe parc.
Verif. pe parc.

Examen

Colocviu

Examen

 

 

 Fodor László

 

 

         

Descarcă versiunea completă >>

 

Diplomație și studii interculturale (2018–2019):    

Discipline
RO - disciplină în limba română;
HU - disciplină în limba maghiară;
Credite Nr. ore / săpt. 
c-curs l-laborator
s-seminar
Forma verificării Professor
Semestrul 1 (Anul I)
Diplomaţie. Teorie şi practică 5 2c + 2s Examen László Nyusztai
Globalizare şi multiculturalism 5 2c + 1s Examen Judit Hidasi
Europa (Centrală) în secolele XX-XXI 5 2c + 1s Examen János Kristóf Murádin
Migraţia internaţională şi Europa 5 2c + 1s Examen Ana Pantea http://kt.sapientia.ro/hu/oktatok/raduly-zorgo-karoly
Concepte europene 5 2c + 2s Examen Radu Lupescu

Pachet opţional I.
Cultură politică şi cultura afacerilor în Europa
Politică naţională şi identitate în Europa

5


2c + 1s


Colocviu

 
Discipline facultative
- Istoria culturii juridice I.
- Istoria culturii I.

2
2

2c
2c

Colocviu
Colocviu
 
Semestrul 2 (Anul I)
Diplomaţia Uniunii Europene 4 2c Examen János Vándor
Exerciţii de comunicare 4 2s Verif. pe parc.  
Minorităţi şi politica minorităţilor în Europa 4 2c + 1s Examen Barna Bodó
Terminologia diplomaţiei (engleză/maghiară) 4 2sz Examen  
Rapoartele de tară  ca instrumente de analiză comparată 4 2c + 1s Colocviu Márton Tonk
Practică de specialitate I. 5 4l Colocviu  
Pachet opţional II.
Mecanismele şi sociologia opiniei publice
Religiile lumii
5


2c + 1s


Colocviu


Dezső Szenkovics


Discipline facultative
- Istoria culturii juridice II.
- Istoria culturii II.

2
2

2c
2c

Colocviu
Colocviu
 
Semestrul 3 (Anul II)
Geopolitică 6 2c +2s Examen Miklós Bakk
Tehnici de negocieri internationale 6 2s Verif. pe parc.  –
Problemele actuale ale lumii I. 6 2c + 1s Examen Zsolt Rostoványi
Dezvoltare și comunicare organizațională 6 2c + 1s Examen Rozália Bakó
Pachet opţional III.
Management cultural
Problemele actuale ale Europei
6


2c + 1s


Colocviu


Lilla Szabó


Discipline facultative
- Istoria culturii III.

2

2c

Colocviu

Vilmos Tánczos
Semestrul 4 (Anul II)
Politica externă şi de securitate a Uniunii Europene 5 2c + 1s Examen Ivan Adrian
Clivaje culturale şi regiuni în Europa 5 2c Examen Miklós Bakk
Sfera asociativă şi lobbi în UE 5 2c + 1s Examen Barna Bodó
Problemele actuale ale lumii II. 5 2c + 1s Examen Zsolt Rostoványi
Pachet opţional IV.
Modele de carieră
Metodologia cercetării
5

 
2s


Colocviu


 
Practică de cercetare individuală 5 60* Verif. pe parc.  
Discipline facultative
- Istoria culturii IV.

2

2s

Colocviu

Vilmos Tánczos

Descarcă versiunea completă >>