Főoldal » Felvételi » Mesterképzés

Mesterképzés

2017. február 28.

2020. nyári felvételi

 

Meghirdetett helyek száma (2020. nyár): 6 tandíjmentes, 9 költség-hozzájárulásos

Képzés időtartama, formája: 2 éves nappali képzés

Költségtérítés összege: 250 EUR/év

Beiratkozás: július 8–14.

Beiratkozási díj: INGYENES

Bemutatkozó beszélgetés: július 15.

Eredményhirdetés: július 15.

Helyek visszaigazolása: július 16–24.

Végleges eredmények: július 24.

 

Mesterképzés

Korunk gazdasági és társadalmi folyamatai azt jelzik, hogy Európának is mindinkább szembe kell néznie a különböző, a térségben nem hagyományos kultúrák megjelenésével, és ennek a folyamatnak komoly kihatásai lesznek az EU belső építkezésére. Ez a teljes idejű szakirányú mesterképzés betekintést nyújt a kortárs diplomáciai gyakorlatba. Továbbá a szak célja olyan szakemberek képzése, akik tudatosan kezelik a plurális társadalomban megjelenő értékek sokféleségét, nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére. A hallgatók megismerkednek a diplomáciai jog és a protokoll, az interkulturális kommunikáció és tárgyalások nyújtotta lehetőségekkel. Továbbá abba is betekinthetnek, hogy miként születnek a döntések nemzetközi szinten, és hogyan lehet befolyásolni ezeket.

A felvételi jegy összetétele
1. egyetemi záróvizsga átlaga: 50%
2. motivációs beszélgetés: 50%

További információk
Természettudományi és Művészeti Kar
400193 Cluj-Napoca (Kolozsvár), Calea Turzii (Tordai út) 4. sz
Tel: +40-372-788-890, Fax: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro

Tantárgylista

A. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

I. félév

 

 

 

Diplomácia – elmélet és gyakorlat
Diplomaţie. Teorie şi practică
Diplomacy. Theory and practice

 

 

 

Globalizáció és multikulturalizmus
Globalizare şi multiculturalism
Globalization and multiculturalism 

 

 

 

(Közép-)Európa a 20-21. században
Europa (Centrală) în secolele XX-XXI
(Central) Europe in the 20-21th century

 

 

 

Nemzetközi migráció és Európa
Migraţia internaţională şi Europa
International migrations and Europe

 

 

 

Kultúrák, politikai kultúrák, ideológiák Európában
Cultură, cultură politică şi ideologii în Europa
Cultures, political cultures and ideologies in Europe

 

 

 

Opcionális tantárgycsomag I
Pachet opţional I

 

 

II. félév

 

 

 

Az EU diplomácia
Diplomaţia Uniunii Europene
The diplomacy of the European Union

 

 

 

Európa aktuális politikai kérdései
Problemele actuale ale Europei
Current political situation in Europe

 

 

 

Kisebbségek és kisebbségpolitika Európában
Minorităţi şi politica minorităţilor în Europa
Minorities and minority policies in Europe

 

 

 

Diplomáciai szaknyelv (angol vagy/és magyar)
Terminologia diplomaţiei (engleză/maghiară)
Diplomatic terminology

 

 

 

Országtanulmányok – összehasonlító elemzés
Rapoartele de tară  ca instrumente de analiză comparată
Country report as comparative analysis instrument

 

 

 

Opcionális tantárgycsomag II
Pachet opţional II.

 

 

III. félév

 

 

 

Geopolitika
Geopolitică
Geopolitics

 

 

 

Civil érdekérvényesítés (lobbi) az EU-ban
Sfera asociativă şi lobbi în UE
NGO-s and lobby in EU

 

 

 

Európa-koncepciók
Concepte europene
Europe concepts

 

 

 

Nemzetközi menedzsment: szervezés- és vezetéselmélet
Management internaţional: teoria organizării şi conducerii
International management: theories of organisation and leadership

 

 

 

Opcionális tantárgycsomag III
Pachet opţional III.

 

 

IV. félév

 

 

 

Az EU kül- és biztonságpolitikája
Politica externă şi de securitate a Uniunii Europene
Foreign Affairs and Security Policy of the EU

 

 

 

Kulturális törésvonalak és régiók Európában
Clivaje culturale şi regiuni în Europa
Cultural cleavage and regions in Europe

 

 

 

Nemzetközi tárgyalástechnika
Tehnici de negocieri internationale
International negotiations

 

 

 

Szakdolgozat írás
Elaborarea disertaţiei
Academic writing

 

 

 

Opcionális tantárgycsomag IV
Pachet opţional IV.

 

 

 

Szakmai gyakorlat
Practică de cercetare individuală
Professional practice

 

 

 

B. OPCIONÁLIS TANTÁRGYAK

I. félév (I. tantárgycsomag)

 

 

 

Világvallások
Religiile lumii
World religions

 

 

 

Nemzetpolitika és identitás Európában
Politică naţională şi identitate în Europa
National policy and identity in Europe

 

 

II. félév (II. tantárgycsomag)

 

 

 

A közvélemény mechanizmusa és szociológiája
Mecanismele şi sociologia opiniei publice
Mechanisms and sociology of the public opinion

 

 

 

Politikai és üzleti kultúra Európában
Cultură politică şi cultura afacerilor în Europa
Political and business culture in Europe

 

 

III. félév (III. tantárgycsomag)

 

 

 

Karriermodellek
Modele de carieră
Career models

 

 

 

Globális kormányzás
Guvernanţă globală
Global governance

 

 

IV. félév (IV. tantárgycsomag)

 

 

 

Kommunikációs tréning
Exerciţii de comunicare
Communication training

 

 

 

Kutatásmódszertan
Metodologia cercetării
Research methodology