Főoldal » Hírek » Megnyitottuk az új tanévet

Megnyitottuk az új tanévet

Szeptember 19-én megnyitotta kapuit a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, együtt köszöntöttük a 2017/18-as tanévet egy ünnepség keretében 13 órától a kar Hunyadi Mátyás (Aula Magna) termében. A tanévnyitó folyamán díjátadóra, kitüntetés átadására, illetve az elsőévesek eskütételére is sor került.

A tanévet hivatalosan az első felszólaló, dr. Murádin János Kristóf, a Kolozsvári Kar kancellárja nyitotta meg, aki először dr. Tonk Márton dékán úr üzenetét tolmácsolta a hallgatóknak, majd a Sapientia barátságos légkörében, értékközösségében üdvözölte az elsőéveseket. A kancellár beszédében megemlékezett az egyetem volt rektoráról, a szombaton elhunyt Szilágyi Pálról is.

A tanévnyitó folyamán felcsendült Bach két darabja is Kostyák Előd művész úr tolmácsolásában. Az ünnepség vendége volt Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja is, akik üdvözölték a jelenlevőket, majd az ünnepi beszédek sorát Andacs Zsolt-Levente, a Kolozsvári Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke zárta.

A rendezvény keretében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet adományozta Sógor Csaba európai parlamenti képviselő úrnak. A képviselő az elmúlt években többször is támogatta a kar és a tanszék oktatóinak és diákjainak tevékenységét, elősegítette a brüsszeli tanulmányutakat, tudományos rendezvényeink alkalmával megbízható partnernek bizonyult, emelte ki dr. Szenkovics Dezső dékánhelyettes úr a laudációjában.

A megnyitó ünnepség egyik legfontosabb pillanata az elsőéves hallgatók ünnepélyes fogadalomtétele volt, akik a dékánhelyettes úr után ismételték a fogadalomtétel szövegét. Az elsőévesek jobb kezüket a szívükre téve, a fogadalom szavait ismételve váltak hivatalosan is a Sapientia diákközösségének részévé.

Immár hagyomány, hogy Sógor Csaba európai parlamenti képviselő úr intézményünk kiemelkedő eredményeket elérő hallgatóit egy-egy brüsszeli tanulmányúttal jutalmazza. Az idén a díjazott egy Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szakos elsőéves hallgatónk, Varga Gábor volt, akinek a képviselő a tanévnyitó zárómozzanataként adta át a díjat.

Hallgatóinknak és oktatóinknak sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánunk!