Főoldal » Hírek » Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik cjmmel jelent meg legújabb konferenciakötetünk

Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik cjmmel jelent meg legújabb konferenciakötetünk

2019. február 27.

Napjaink globalizált világában a geopolitika tudománya kiemelt figyelmet érdemel. A „geosz” és a „politikosz”, azaz a föld és a hatalom közötti kapcsolat a multipoláris erőviszonyok között aktuálisabb mint valaha. Ki ne hallott volna a manapság oly divatos „smart power” kifejezésről, vagy a fenntartható fejlődés elvéről, az ökohálózatok jelentőségéről, vagy akár a többsebességes Európa gondolatáról? Mindezeket és még számos hasonló, közérdeklődésre számot tartó témát boncolgat e nagyívű tanulmánykötet, az általános geopolitikai kérdéskörök mellett a gazdasági folyamatokra, a nemzetközi kapcsolatokra és erőviszonyokra fókuszálva. Külön hangsúlyt fektet Kelet- és Közép-Európa jelenlegi helyzetére, amelyet több szempontból vesz górcső alá. Ezáltal a magyar olvasóközönség részéről kiemelt érdeklődésre tarthat számot.

A könyv a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2017 júniusában Kolozsváron tartott nagyszabású nemzetközi konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatait tárja az olvasó elé.

 

A kötet előszava lentebb olvasható: 

 

 

ELŐSZÓ

 

 

Napjaink eseménydús, állandóan változó világában a geopolitika, mint tudományág egyre nagyobb jelentőséggel bír. Különösképpen az olyan nagyhatalmak közötti ütközőzónákban, mint amilyen a közép-európai térség, vagy a Balkán. Míg az előbbi több nagymúltú, de jelenleg kisállamból áll, addig utóbbi – Erik Wolf szavaival – „Európa félig kész része”. E két, hagyományosan német–orosz szorításban levő régió jövőjét illetően, az utóbbi évek sikeres NATO- és EU-csatlakozásai még távolról sem oldották meg a térségben elhelyezkedő államok biztonságpolitikai dilemmáit. A számos válsággal szembenéző 21. században talán még sosem volt akkora szükség a nemzetközi kapcsolatokban jártas szakemberekre, mint napjainkban. Különösképpen olyan kulturális-civilizációs erőterek ütközőzónáiban, mint amilyen Európa keleti és középső része. A régió kisállamainak jól megfontolt jövőépítésében alapvető fontosságú a megfelelő felkészültséggel rendelkező, fiatal, nemzetközi kitekintésű tudományos munkásságot felmutatni képes tudósgeneráció kinevelése és útjára indítása. Közöttük pedig elsősorban a színvonalas képzésben részesülő új geopolitikusok felvonultatása. Mindez hangsúlyosan igaz a Kárpát-medencében központi elhelyezkedésű és e szűkebb térségben mind politikai, mind katonai, illetve gazdasági kérdésekben megkerülhetetlen Magyarországra, valamint a Balkán kapujaként számontartott és a régió egyik legnagyobb méretű államára, Romániára nézve.

Ezt a célt szolgálta a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által közösen szervezett, magyar és angol nyelvű nemzetközi konferencia. A Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik című tudományos tanácskozásra Kolozsváron, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának épületében került sor, 2017. június 29 és július 1 között. A nagyszabású tudományos seregszemlén összesen 43 előadó mutatta be kutatási eredményeit, közöttük az egyetemi tanárok és ismert kutatók mellett több fiatal, pályáján azonban már bizonyított doktorandusz is. A nagy sikert aratott tudományos rendezvény, amellett hogy nagyszerű alkalmat teremtett arra, hogy számos geopolitikai jellegű, új kutatás bemutatásra kerüljön, valójában abban hozott átütő sikert, hogy keretében páratlan lehetőség nyílt a magyarországi és az erdélyi magyar geopolitikai nézetek kölcsönös megismerésére és a kapcsolati elemek mentén való egymásba fonódására. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a határokon átívelő, egyetemes magyar nemzet különböző részei közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezúttal a geopolitika tudományterületének lebilincselő világában. Ez a nem titkolt célkitűzés mindhárom szervező intézmény közösen vállalt elképzelése volt.

Jelen kötet a konferencián elhangzott előadások közül 32-nek a szerkesztett változatait tartalmazza. A könyv – a tudományos tanácskozás eredeti szekcióbeosztásának megfelelően – négy nagyobb szerkezeti egységből áll: az elméleti keretet megteremtő Geopolitikai dimenziók után a globális gazdasági-pénzügyi trendeket vonultatja fel, valamint az Európai Unió és külön a Kárpát-medence országai előtt álló gazdasági kihívásokat veszi számba a következő, Gazdasági folyamatok és hatásaik című rész. Ezt követően az európai országoknak a Távol-Kelet államaival fenntartott kapcsolatait, valamint a transzatlanti viszonyrendszert taglalja a Nemzetközi kapcsolatok és erőviszonyok címet viselő fejezet és végül Fókuszban Kelet- és Közép-Európa címmel a különösképpen Magyarországra összpontosító, utolsó rész napjaink legfontosabb gazdasági, jogi, kulturális kapcsolatait, egymásra hatásait világítja meg a magyar állam és külpolitikai, valamint külgazdasági partnerei között, illetve az anyaország és a környező államokban élő magyar nemzetrészek tekintetében.

A szerkesztők meggyőződéssel vallják, hogy e reprezentatív kötet, a fiatal magyar geopolitikusok és nemzetközi kapcsolatokat kutató szakemberek generációjának hiteles publikációs fóruma. Könyvünk több aspektusból is lehetőséget teremt arra, hogy e tudományterület jelenlegi helyzetét magyar vonatkozásban szintetizálva a magyarság előtt álló legfontosabb 21. századi kihívásokat és az azokra adható válaszokat az érdeklődő Olvasó elé tárja.

 

 

Budapest–Kolozsvár                                                                       A szerkesztők:

 

2017. november 22.                                                                        Dövényi Zoltán

                                                                                                     Ferkelt Balázs

                                                                                                     Tonk Márton

                                                                                                     Murádin János Kristóf