Főoldal » Kutatás » Tudományos Diákköri Konferencia » Felhívás 2018-as kari TDK-ra

Felhívás 2018-as kari TDK-ra

2018. január 10.

 

Felhívás 2018-as kari TDK-ra

 

FELHÍVÁS

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara immár nyolcadik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A VIII. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, aki az általános jelentkezési feltételeket teljesíti.

 

A VIII. Kari TDK-ra 2018. április 25–26. között kerül sor a Kar Tordai úti épületében.

 

A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, gazdasági, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve az idén először megszervezésre kerülő Művészet és művészettudomány szekció keretében egy elkészített művészi alkotómunka bemutatására.

 

A VIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

  1. 1. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
  2. 2. Jog
  3. 3. Környezettudomány
  4. 4. Művészet és művészettudomány – 2018-ban először kerül megszervezésre

     a. Filmművészet, fotóművészet, média
     b. Más művészeti ágak (egyeztetés alatt)

 

Egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője is lehet. A jelentkezést különösen ajánljuk a végzős hallgatóknak, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a szakdolgozat témáján dolgozzanak, abban elmélyüljenek, valamint fejlesszék előadási készségeiket, technikájukat. A Sapientia EMTE-n tutori programban részt vevő diákok számára a VIII. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

 

Az idei tanévtől a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2019-es XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

 

A Sapientia EMTE által szervezett VIII. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés 2018. február 15., 00.01 óra és 2018. március 15., 23.59 óra között zajlik, ebben az időszakban kell beküldeni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását is. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője is lehet. 

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának beküldési határideje: 2018. április 15., 23.59 óra.

 

A jelentkezés módja

kivonatokat/leírásokat és a dolgozatokat/művészeti alkotásokat elektronikus úton kell elküldeni a következő e-mail címre: ktdk@kv.sapientia.ro.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

BEJELENTKEZÉS ÉS KIVONATMINTA innen tölthető le: http://www.sapientia.ro/hu/tdk/tdk-szabalyzat

A DOLGOZATSZERKESZTÉSI ÚTMUTATÓ innen letölthető: http://www.sapientia.ro/hu/tdk/tdk-szabalyzat

Kérjük, a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban résztvevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A rendezvényhez középiskolás verseny is kapcsolódik.

A Kari TDK nyitott az érdeklődő nagyközönség számára is.

 

Támogatók

Felhívás 2018-as kari TDK-ra