Főoldal » Kutatás » Tudományos Diákköri Konferencia » Felhívás 2017-es kari TDK-ra

Felhívás 2017-es kari TDK-ra

2017. március 06.

Kedves Hallgatók!

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara TDK-t szervez a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, a Jog, a Filmművészet, fotóművészet, média, illetve a Környezettudomány alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói számára, azzal a céllal, hogy tudományos kutatómunkára ösztönözze őket.

A TDK-ra 2017. április 5-7. között kerül sor a Kar Tordai úti épületében.

A TDK azoknak a hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, gazdasági, film-, vagy fotóművészeti, környezettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására és bemutatására. A tutori programban részt vevő diákok számára a kari TDK-n való részvétel kötelező. A jelentkezést különösen ajánljuk a végzős hallgatóknak, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a szakdolgozat témáján dolgozzanak, abban elmélyüljenek, valamint fejlesszék előadási készségeiket, technikájukat. Minden hallgató a TDK-n való részvételével az önéletrajzát is gazdagítja.

Ugyanakkor minden hallgatónak ajánljuk az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK) való jelentkezést is, ugyanis az ottani jó szereplés biztosíthatja a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) való kijutást.

A Sapientia EMTE hallgatóinak az ETDK-ra való jelentkezéshez előbb a kari TDK-n kell eredményesen részt vennie.

A Kari TDK-n való részvételt, valamint sikeres szereplést a témavezető oktató javaslatára az illető diák félévi teljesítményébe beszámíthatja/ják és honorálhatja/ják. Ez a lehetőség nem vonatkozik a tutori program hallgatóira, sem a harmadéves hallgatókra.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt, ezen a linken érhető el.

Kérjük, a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat esetében!

A TDK-dolgozat nem lehet már beadott szemináriumi dolgozat, azonban annak átdolgozott változatával lehet jelentkezni. Több szerzője is lehet egy dolgozatnak, ebben az esetben a formai követelmény az, hogy legalább az egyik szerző a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának hallgatója legyen.

A jelentkezés módja: elektronikus úton kell a kivonatokat és a dolgozatokat elküldeni a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat e-mail címére: hok.kolozsvar@gmail.com.

A kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje (ekkor kell elküldeni a kivonatokat is!): 2017. március 21., 23.59 óra.
A kari TDK dolgozatok beküldési határideje: 2017. március 29., 23.59 óra.
Az előadások prezentációjának beküldési határideje: 2017. április 3., 23.59 óra

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Egyetem Szenátusa által elfogadott TDK szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk ETDK-ra vagy OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK szervező bizottsága:

  • Dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, elnök
  • Dr. Bodó Barna egyetemi docens
  • Dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus
  • Dr. Urák István egyetemi docens
  • Dr. Boné Ferenc egyetemi tanársegéd
  • Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat