Főoldal » Felvételi » Alapképzés

Alapképzés

2017. február 28.

2020. nyári felvételi

 

Tudományterület: Társadalmi és politikai tudományok

Képzési ág: Nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok

Képzés időtartama: 6 félév

Helyek száma (2020. nyár): 14 tandíjmentes, 7 költség-hozzájárulásos hely

Költségtérítés összege: 250 EUR/év

Beiratkozás: július 8–14.

Beiratkozási díj: INGYENES

Bemutatkozó beszélgetés: július 15.

Eredményhirdetés: július 15.

Helyek visszaigazolása: július 16–24.

Végleges eredmények: július 24.

 

Felvételi

A képzés célja
A szakunkon folyó képzés többirányú, annak érdekében, hogy végzős hallgatóink munkalehetősége minél nagyobb lefedettségű legyen. Eszerint alapos ismereteket sajátíthatnak el az Európai Unió létrejötte, működése és a mögötte álló jogrendszer és intézményrendszer tekintetében. A tantárgyak másik csoportja az állami szervek működésére vonatkozik, kezdve a helyi adminisztrációtól egészen a központi szervekig. Továbbá szakunkon jelentős szerepet játszanak a kisebbségi ügyeknek és a regionalizmussal kapcsolatos kérdéseknek szentelt tantárgyak. A hároméves alapképzés kétségtelenül jó bázist teremt nem csak az elhelyezkedésre, hanem a továbbtanulásra és szakosodásra a társadalomtudományok vagy a jog terén.

Főbb tantárgyak
Bevezetés a politikatudományokba; Nemzetközi kapcsolatok története és elmélete; Európai és nemzetközi intézmények; Az Európai Unió szakpolitikái; Nemzetközi jog; A köz- és magánjog; Világgazdaságtan; Általános szociológia; Európa újkori és jelenkori története; Az európai politikai gondolkodás története. Továbbá emelt óraszámban folyik az idegen nyelvoktatás is (angol és német, valamint francia).

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A képzés során hallgatóink több tudományágban kapnak képzést, amely igen rugalmassá teszi az elhelyezkedési lehetőségeket. Románia Európai Unióba való belépésével meglehetősen sok továbbképzési- és álláskínálattal kell számolni az unió különböző intézményeinél. A szakunkon szerzett végzettséggel ezek többségére pályázni lehet. Másik igen jelentős munkakört jelenthet a helyi adminisztrációban vagy a központi kormányzati szerveknél való közhivatalnoki alkalmazás. Több ilyen intézménynél a román állam a magyar nyelv használatának lehetőségét is biztosítja, éppen ezért mindig aktuális munkalehetőségként kínálkozik. Ezen túlmenően hallgatóink civil szervezeteknél és politikai pártoknál is könnyen elhelyezkedhetnek.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak (is) szervez
A hallgatókat is nagymértékben mozgósító egyik legfontosabb rendezvényünk az Európai Unió napja. Ilyenkor nyílt napokat szervezünk a tanszéken, ami a szak bemutatását és az Európai Unióval kapcsolatos előadásokat foglal magába. A rendezvény egyúttal tehát Neked is szól. Ehhez kapcsolódik egy tudományos konferencia megszervezése, ahol külön szekciót biztosítunk hallgatóink előadásainak. Ez jó alkalom a tudományos szárnybontogatásra, ahol tanárok és hallgatók közösen vitatják meg a bemutatott dolgozatokat.
A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések, műhelyek
A szakon belül működő műhelynek mondhatni már hagyománya van. Egyetemi Estéknek nevezzük, témája pedig XXI. századi világpolitika. A műhelyelőadásokra neves szakembereket szoktunk meghívni, akik új szemléletekre, kutatási eredményekre hívják fel a figyelmet, vagy éppen aktuális kutatási témájukat mutatják be.

Alapképzés

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok
Minden évben szervezünk tanulmányi utat Brüsszelbe, hogy hallgatóink közvetlenül is megismerhessék az Európai Unió intézményeit, az ott dolgozó embereket, és nem utolsó sorban magát a várost, amely Európa fővárosává nőtte ki magát. A nyári gyakorlatra vonatkozóan is hasznos és egyben kellemes ajánlatunk van. Erre az EU Tábor-ban kerül sor. Itt lehetőség nyílik más, hasonló érdeklődésű diákokkal találkozni, akikkel együtt számos rendezvényen vehettek részt, többnyire romániai, magyarországi és EU-s vonatkozású előadásokon. Az előadásokat sportrendezvények és egyéb vetélkedők egészítik ki, esténként pedig garantált a buli.

Speciális ösztöndíjak a szakon
Ferber Mikós, az Eastern Michigan University Ipari technológia Karának tanára már az alapításától kezdve támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, a 2007-es évtől pedig a kolozsvári kar Nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok szakát is. Az ő jóvoltából a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara ösztöndíjpályázatot ír ki minden évben. Az ösztöndíj 500 USD/év értékű összeget jelent, melyet a hallgató egy összegben kaphat meg a tanév elején az előző évi teljesítménye függvényében. Egy évben egyetlen ösztöndíjra van lehetőség a Nemzetközi kapcsolatok, európai tanulmányok szakon, melyet egy diák az alapképzés ideje alatt csak egyszer nyerhet el.

Felvételi kritériumok

  • Érettségi átlag: 50%
  • Motivációs beszélgetés: 50%